Η πηγή των ερευνών και των μελετών είναι οι Πανεπιστημιακές Κοινότητες

Σημαντικός πυλώνας  ανάπτυξης και ευημερίας για μια περιοχή, είναι και η εκπαιδευτική και Πανεπιστημιακή Κοινότητα.  Ο ρόλος του Πανεπιστηµίου πλέον συσχετίζεται άμεσα με την κοινωνία, την οικονοµία και την ανάπτυξη, μέσα από τους τομείς της έρευνας και των μελετών.

Τα ερευνητικά πανεπιστημιακά κέντρα αδιαμφισβήτητα μπορούν να μεταφέρουν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία στον επιχειρηματικό τομέα καθώς  και να αναλάβουν σημαντικές μελέτες φορέων, όπως της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, διαθέτει στις πέντε περιφερειακές ενότητες Πελοποννήσου, διαφορετικές σχολές.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών με έδρα την Καλαμάτα
 • Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής  με έδρα την Τρίπολη
 • Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με έδρα την Κόρινθο  
 • Σχολή Καλών Τεχνών με έδρα το Ναύπλιο
 • Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής με έδρα τη Σπάρτη

Το ΤΕΙ Πελοποννήσου, διαθέτει σχολές σε Καλαμάτα και Σπάρτη:

 • Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας με Έδρα την Καλαμάτα
 • Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής με Έδρα την Καλαμάτα  
 • Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με Έδρα την Καλαμάτα
 • Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών με Έδρα την Σπάρτη

Τι χρειάζονται μεταξύ άλλων αυτές οι σχολές:

 • Υποδομές (εξοπλισμό, καλές κτηριακές εγκαταστάσεις)
 • Χρηματοδοτήσεις για στοχευμένα ερευνητικά προγράμματα

Τι πιο σημαντικό προσφέρουν:

 • Aνάπτυξη στις τοπικές κοινωνίες όλων των πόλεων
 • Ερευνητικές μελέτες σε όλους τους τομείς και συνεργασίες με άλλα Πανεπιστήμια  

Το νέο σχήμα Πανεπιστημίου και  ΑΤΕΙ Πελοποννήσου κατόπιν της αναμενόμενης συγχώνευσής τους,  μπορεί  να είναι ενεργός συνεργάτης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αξιοποιώντας ακαδημαϊκές και πρακτικές γνώσεις καθηγητών και φοιτητών, σε θέματα επιχειρηματικά, παραγωγής,  πολιτιστικά, κοινωνικά. Έχουμε στην πόλη μας και τις διπλανές πόλεις την πηγή των ερευνών και την αφήνουμε ανεκμετάλλευτη, όταν αποδεδειγμένα σε παγκόσμιο επίπεδο τα Πανεπιστήμια  συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη και την ευημερία ολόκληρων περιοχών.

Ευχαριστώ θερμά τον Δρ. Νίκο Ζαχαριά για την ανταπόκρισή του στο κάλεσμά μου και του μεταφέρω την πλήρη στήριξη στο συγκεκριμένο μοντέλο συνεργασίας και ανάπτυξης, του υποψήφιου περιφερειάρχη μας κ. Παναγιώτη Νίκα.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram